www.old.international-agrophysics.org / informacje_ogolne

International Agrophysics
wydawca:Instytut Agrofizyki
im. B. Dobrzańskiego
PAN
w Lublinie
ISSN: 0236-8722

Czasopismo International Agrophysics
zostało wpisane na
Thomson Scientific Master Journal List
Editorial Board

S. Białousz, Warsaw, Poland
J. Blahovec, Prague, Czech Republic
W.E.H. Blum, Vienna, Austria
E. Chibowski, Lublin, Poland
J. De Baerdemaeker, Leuven, Belgium
D. de la Rosa, Sevilla, Spain
I. Farkas, Gödöllö, Hungary
D. Gimenez, Rutgers, NJ, USA
J. Haman, Warsaw, Poland
R. Hatano, Sapporo, Japan
J.W. Hopmans, Davis, CA, USA
R. Horn, Kiel, Germany
C.A. Igwe, Nsukka, Nigeria
L.P.B.M. Janssen, Groningen, The Netherlands
M.B. Kirkham, Manhattan, KS, USA
R.L. Kushwaha, Saskatchewan, Canada
M. Kutilek, Prague, Czech Republic
H.D. Kutzbach, Stuttgart, Germany
E. Martinez, Madrid, Spain
Y.A. Pachepsky, Beltsville, MD, USA
T. Ren, Beijing, China
V. Salokhe, Klong Luang, Thailand
E.V. Shein, Moscow, Russia
V. Stekauerova, Bratislava, Slovakia
A. Tabatabaeefar, Tehran, Iran
S.A. Thompson, Athens, GA, USA
R. Van Genuchten, Rio de Janerio, Brasil
G. Várallyay, Budapest, Hungary
V. Vozarova, Nitra, Slovakia
G. Wessolek, Berlin, Germany
V.P. Yakushev, St. Petersburg, Russia

    International Agrophysics jest kwartalnikiem ukazującym się od 1985 roku. Tematyka pisma ogniskuje się na właściwościach i procesach wpływających na produkcję roślinną ze szczególnym uwzględnieniem fizyki środowiska. Główne tematy to: transport masy i energii w układzie gleba-roślina-atmosfera oraz sposoby wpływania nań w celu maksymalizacji ilości i jakości produkowanej biomasy. W piśmie są również prezentowane prace dotyczące nowych metod i aparatury do pomiaru fizycznych właściwości agro- i biomateriałów.

W piśmie publikowane są jedynie oryginalne prace naukowe podlegające recenzjom. International Agrophysics jest wydawany przez Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk i finansowany przez budżetowe fundusze rozwoju nauki w Polsce

Redaktor Naczelny
Jan Gliński, czł. rzecz. PAN

Zastępcy Redaktora Naczelnego
Bogusław Usowicz (Fizyka środowiska)
Józef Horabik (Fizyka materiałów roślinnych)
Zofia Sokołowska (Fizykochemia gleby)
Jerzy Lipiec (Relacje gleba-roślina)
Małgorzata Brzezińska (Biologia gleby)
Artur Zdunek (Biomechanika rośliny)

Sekretarz Redakcji
Barbara Witkowska-Walczak
Magdalena Nosalewicz


Pełne teksty prac i ich streszczenia są dostępne na stronie www.international-agrophysics.org

Impact Factor 2011: 1,574
Impact Factor 2010: 0,714
Journal Citation Reports® 2010

Czasopismo jest umieszczane w następujących bazach:
GEOBASE and SCOPUS Active Journals

Directory of Open Access Journals

AgNIC

CAB International

Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej, UP Poznań, Agro-Librex, Agro-Agen

Open Access Journal in Poland

Baza ITER, Technika Rolnicza i Ochrona Środowiska Wiejskiego

Polish Scientific Journals Contents - Life Sci.

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UŚ Katowice

VersitaAdres wydawnictwa:
Instytut Agrofizyki PAN
Doświadczalna 4,
P.O. Box 201, 20-290 Lublin 27,
Polska,
tel. 0048 81 7445061, fax. 0048 81 7445067
e-mail: editor@ipan.lublin.pl


 
Cena subskrypcji rocznika (4 zeszyty) wynosi 100PLN.
 

Instrukcja dla Autorów